Η Netresult ειδικεύτηκε στον Στρατηγικό Σχεδιασμό και την Επικοινωνία.  Παρείχε πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη στους πελάτες της σε θέματα επικοινωνίας, δημοσιότητας και εικόνας. Συνεργάστηκε με Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, αλλά και Φυσικά Πρόσωπα του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, η Netresult προσέφερε:

  • Μελέτη και ανάλυση προβλημάτων επικοινωνίας
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε θέματα διαφημιστικής επικοινωνίας
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα έρευνας
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα ΜΜΕ
  • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων, Χορηγιών και Event Marketing
  • Σχεδιασμό και συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία Γραφείου Τύπου
  • Συνολική εποπτεία προγραμμάτων επικοινωνίας.

Συγκριτικό πλεονέκτημα της Netresult υπήρξε πάντα η πλήρης δημοσιογραφική υποστήριξη των εταιριών ή οργανισμών που αναλάμβανε, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών της στον χώρο των Μέσων Επικοινωνίας και τη στενή συνεργασία της με το τηλεοπτικό πρακτορείο Netnews, που εξειδικευόταν σε τηλεοπτικές καλύψεις, αξιόλογο εξοπλισμό και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό (εικονολήπτες, επεξεργαστές εικόνας/μοντέρ, ηχολήπτες, σκηνοθέτες, παραγωγούς, τεχνικούς, δημοσιογράφους).

H Netresult ιδρύθηκε το 1998 και λειτούργησε για δέκα χρόνια υπό την καθοδήγηση της Σοφίας Ιορδανίδου, αλλά και ομάδας ειδικευμένων επαγγελματιών στον χώρο της επικοινωνίας.